Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χορηγοί Συλλόγου

Σελίδα Facebook


Ημερολόγιο Προσεχώς


Γενέθλια
Φωτογραφία

Ευρωπαικη Καρτα Ασφαλισης Ασθενειας


 • Please log in to reply
80 replies to this topic

#1 over-poulover

 • Μέλος Forum
 • 8.346 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Female
 • Περιοχή:Παντού και πουθενά
 • Εγγραφή:
  19 Δεκ 2006

Καταχωρήθηκε 17 / 11 / 2010 - 18:06

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)

Δημοσιευμένη εικόνα

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας διευκολύνει τα άτομα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στη διάρκεια προσωρινών επισκέψεων στο εξωτερικό.
Συνεπώς, αν πρόκειται να φύγετε για διακοπές, επαγγελματικό ταξίδι ή σύντομη ανάπαυλα ή έχετε σκοπό να σπουδάσετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει μια κάρτα. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσετε χρόνο, φασαρία και χρήματα αν αρρωστήσετε ή τραυματιστείτε ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Πιο αναλυτικά:

1. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο σκοπός της προσωρινής διαμονής είναι η ιατρική περίθαλψη.

2. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας είναι ατομική κάρτα, η οποία εκδίδεται στο όνομα του κατόχου της κάρτας.

3. Η περίοδος ισχύος της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας καθορίζεται από τον φορέα που την εκδίδει.

4. Οι παροχές σε είδος που χορηγούνται από τον φορέα του κράτους μέλους διαμονής βάσει μιας έγκυρης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας αποδίδονται από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Έγκυρη ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας θεωρείται η κάρτα, η περίοδος διάρκειας ισχύος της οποίας δεν έχει παρέλθει.
Ο αρμόδιος φορέας δεν δύναται να απορρίψει την απόδοση του κόστους για τις παροχές με την αιτιολογία ότι το πρόσωπο έπαψε να είναι ασφαλισμένο στον φορέα που εξέδωσε την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της κάρτας ή του προσωρινού πιστοποιητικού αντικατάστασης έλαβε τις παροχές εντός της περιόδου διάρκειας ισχύος της κάρτας ή του πιστοποιητικού.

5. Όταν εξαιρετικές περιστάσεις εμποδίζουν την έκδοση μιας ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας, εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα ένα προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης με περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Η αίτηση για τη χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού αντικατάστασης μπορεί να γίνει είτε από τον ασφαλισμένο είτε από τον φορέα του κράτους διαμονής.

6. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας και το προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης είναι σύμφωνα με ένα ενιαίο υπόδειγμα, το οποίο φέρει τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.
Στοιχεία που περιέχονται στην ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας

7. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας
- Προσωπικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της κάρτας ή, εάν ο αριθμός αυτός δεν υπάρχει, τον αριθμό του ασφαλισμένου, από τον οποίο προκύπτουν τα δικαιώματα του κατόχου της κάρτας
- Ημερομηνία γέννησης του κατόχου της κάρτας
- Ημερομηνία λήξης της κάρτας
- Κωδικό ΙSO του κράτους μέλους έκδοσης της κάρτας
- Κωδικό αριθμό και ακρώνυμο του αρμόδιου φορέα
- Λογικό αριθμό της κάρτας

Χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας

8. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις προσωρινής διαμονής κατά τις οποίες ένας ασφαλισμένος απαιτεί παροχές σε είδος, ανεξαρτήτως του σκοπού της διαμονής, ο οποίος μπορεί να είναι ο τουρισμός, οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή οι σπουδές.

9. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας αποδεικνύει ότι ο κάτοχος της κάρτας δικαιούται παροχές ασθένειας σε είδος στο κράτος μέλος διαμονής, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για ιατρικούς λόγους και οι οποίες χορηγούνται κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε ένα άλλο κράτος μέλος, ώστε ο κάτοχος της κάρτας να μην αναγκάζεται να επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας για να λάβει την απαραίτητη θεραπεία.
Ο σκοπός των παροχών αυτού του τύπου είναι να επιτρέπεται στον/στην ασφαλισμένο/ασφαλισμένη να συνεχίσει τη διαμονή του/της υπό ιατρικά ασφαλείς συνθήκες.

10. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας δεν καλύπτει παροχές ασθένειας σε είδος στις περιπτώσεις εκείνες που ο σκοπός της διαμονής είναι η ιατρική περίθαλψη.

11. Η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας εγγυάται ότι ο κάτοχος της κάρτας λαμβάνει στο κράτος μέλος διαμονής την ίδια περίθαλψη (διαδικασίες και τιμολόγια) με ένα πρόσωπο που καλύπτεται από το σύστημα ασφάλισης ασθένειας αυτού του κράτους.

Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ

Για να προμηθευτεί ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την ΕΚΑΑ θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του στο οποίο θα υποβάλλει "Αίτηση 'Eκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας" προσκομίζοντας το θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας του και το Διαβατήριο ή νέου τύπου Ταυτότητα.

Σημείωση:Έχει αναφερθεί ότι ορισμένοι δικτυακοί τόποι προσφέρουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας έναντι χρημάτων. Να θυμάστε ότι η κάρτα διατίθεται δωρεάν από τον τοπικό φορέα ασφάλισης ασθένειας.


Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ), ένα νέο θεσμό με τον οποίο οι ασφαλιζόμενοι (έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες) στο νέο Ταμείο ΟΑΕΕ θα έχουν δικαίωμα περίθαλψης σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αν βρεθούν, μπορούν να προμηθεύονται οι έμποροι. Οι έμποροι μπορούν να απευθύνονται στον ΟΑΕΕ για την έκδοση της Κάρτας, που χρησιμοποιείται μόνο στο εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό ισχύουν κανονικά τα βιβλιάρια υγείας που έχουν. Να σημειώσουμε ότι λόγω της αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΕ, μετά τη συγχώνευση των Ταμείων, η έκδοση της Κάρτας καθυστερεί και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μπορούν να προμηθεύονται το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης της ΕΚΑΑ, του οποίου η ισχύς είναι για ένα μήνα.

Προϋποθέσεις
Δικαίωμα απόκτησης της Κάρτας έχουν όλοι οι ασφαλισμένοι στο νέο ενοποιημένο Ασφαλιστικό Ταμείο. Η διάρκεια της Κάρτας είναι ετήσια και ανανεώνεται αφού διαπιστωθεί η ασφαλιστική ενημερότητα των ασφαλισμένων. Τη δική τους προσωπική Κάρτα δικαιούνται και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου. Να σημειώσουμε ότι η Κάρτα χορηγείται από το τμήμα του ΟΑΕΕ, στο οποίο υπάγεται ο κάθε ασφαλισμένος, με την προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας και τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Ευρωπαική Κάρτα Κλάδου Υγείας ΤΣΜΕΔΕ


Δικαιολογητικά :

Συμπληρωμένη η σχετική αίτηση (μία για κάθε μέλος χωριστά)
Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες ή φωτοαντίγραφο της παλαιάς κάρτας.
Για τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν, βεβαίωση σπουδών υποχρεωτικά.
Βιβλιάριο υγείας θεωρημένο ή βεβαίωση εισφορών μη οφειλής.
Παίρνετε αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση (3ος όροφος).
Τέλος όλα τα δικαιολογητικά να τα καταθέσετε στον Κ.Υ.Τ.

Σημειώσεις :

Η Ε.Κ.Α.Α. ισχύει για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και για την Νορβηγία, το Λιχτενστάϊν, την Ισλανδία και την Ελβετία.
Πληροφορίες για την χρήση της αναφέρονται αναλυτικά στο πίσω μέρος της κάρτας.
Η Ε.Κ.Α.Α. ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος (π.χ. από 1.1.2006 έως 31.12.2006) εφόσον έχουν εξοφληθεί οι εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους (δηλ. μέχρι 31.12.2005).
Τέλος η διαδικασία για την έκδοση νέας κάρτας μετά την λήξη της παλαιάς είναι η ίδια με τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται παραπάνω.


Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας από τον ΟΠΑΔ


Aρμόδιος φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
Χρόνος διεκπεραίωσης: Αυθημερών (ή το αργότερο 15 ημέρες μόνο σε περίπτωση μη ύπαρξης ή δυσλειτουργίας του ειδικού εξοπλισμού έκδοσης της κάρτας στην ΥΠΑΔ που υποβάλλεται το αίτημα.)
Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ).

Γενικά Δικαιολογητικά
 • Αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) από τον ΟΠΑΔ
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Βιβλιάριο ασθενείας ΟΠΑΔ, θεωρημένο για το τρέχον έτος
Ειδικά Δικαιολογητικά
 • Απόφαση της υπηρεσίας ή αποσπαστήριο
  Για υπαλλήλους που µετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους.
 • Βεβαίωση αποδοχής ή εγγραφής από Πανεπιστήµιο
Προϋποθέσεις

Θεωρημένα βιβλιάρια του ασφαλισμένου που αιτείται την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η Ε.Κ.Α.Α. χορηγείται από την Κεντρική Υπηρεσία και από όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ (ΥΠΑΔ) σε όλη την Ελλάδα.
Για αναζήτηση της κοντινότερης Υπηρεσίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opad.gr)(πηγές:ika.gr,Eur-lex ,dikaiologitika.gr )
moments
 
...Have a nice day
before a bastard
comes and fucks
it up...Δημοσιευμένη εικόναΛίζα...θα'ρθείς...θα κάνουμε μπανάνα...?!Δημοσιευμένη εικόνα

#2 Χρήστος Λάππας

 • Συντονιστής
 • 19.251 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Εγγραφή:
  01 Σεπ 2014

Καταχωρήθηκε 17 / 11 / 2010 - 18:06

pinned!

Νίφει!


#3 over-poulover

 • Μέλος Forum
 • 8.346 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Female
 • Περιοχή:Παντού και πουθενά
 • Εγγραφή:
  19 Δεκ 2006

Καταχωρήθηκε 17 / 11 / 2010 - 18:06

pinned!


:LOL:
moments
 
...Have a nice day
before a bastard
comes and fucks
it up...Δημοσιευμένη εικόναΛίζα...θα'ρθείς...θα κάνουμε μπανάνα...?!Δημοσιευμένη εικόνα

#4 ΜΙΚ

 • Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ
 • 12.842 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:Ψηλά
 • Ενδιαφέροντα:Σκι, πτήση, o μπακλαβάς γωνία
 • Εγγραφή:
  17 Δεκ 2003

Καταχωρήθηκε 17 / 11 / 2010 - 18:06

Για ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ εγώ) θεωρημένο βιβλιάριο υγείας μέχρι τον 6ο ή 12ο όποιο είναι πιο κοντά μιλάμε πάντα για το προηγούμενο διάστημα. Απλά πας ΤΣΜΕΔΕ με το βιβλιάριό σου και αν έχεις πληρώσει εισφορές κάνεις αιτήσεις και διάφορες άλλες ηλίθιες χαρτούρες αλλά τίποτα σπουδαίο άντε καμιά ώρα. Για επανέκδοση αρκεί ενημερότητα του προηγούμενου εξαμήνου σε μισή ώρα καθάρισες.

Στον χρόνο έκδοσης λίγο προσοχή πέρσι το είχα αφήσει για τελευταία στιγμή και χαριστικά μου το έβγαλαν την επόμενη. Λένε τυπικά θέλει 11 εργάσιμες αλλά χτες μου είπαν 26 του μηνός θα είναι έτοιμο.

Καλό είναι να την έχουνε όλοι όσοι πάνε έξω και όσο σκέφτομαι τις φορές που έχω πάει Άλπεις ουσιαστικά ανασφάλιστος μπρρρρ.

Ευθεία μη φοβάσαι βρε

 


#5 kaps

 • Μέλος Συλλόγου
 • 2.453 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Εγγραφή:
  15 Νοέ 2010

Καταχωρήθηκε 17 / 11 / 2010 - 18:06

Πολυ χρησιμο τοπικ!!! Μπραβο!!! Καλο θα κανουμε ΟΛΟΙ να την εχουμε!!!!!

Εκανα αιτηση σημερα (ΙΚΑ) και μου εδωσαν χαρτι που ισχυει για 1 Μηνα, η κανονικη θα ερθει με το Ταχυδρομιο.....

Καλο ειναι να κανετε την αιτηση τουλαχιστον 1,5 μηνα πριν το ταξιδι σας!!! :LOL:

Στο ΙΚΑ το μονο που χρειαζεται οπως αναφερθηκε παραπανω ειναι Βιβλιαριο Υγειας σε Ισχυ και ΝΕΑ Ταυτοτητα ή Διαβατηριο. :(

Αν δεν σας κανει κοπο, δειτε την φωτο στο Avatar και πειτε μου τι πρεπει να κανω για να βελτιωσω το στυλ μου......

 


#6 stagml

 • Μέλος Forum
 • 6 Δημοσιεύσεις:
 • Εγγραφή:
  02 Δεκ 2010

Καταχωρήθηκε 02 / 12 / 2010 - 17:05

Για ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ εγώ) θεωρημένο βιβλιάριο υγείας μέχρι τον 6ο ή 12ο όποιο είναι πιο κοντά μιλάμε πάντα για το προηγούμενο διάστημα. Απλά πας ΤΣΜΕΔΕ με το βιβλιάριό σου και αν έχεις πληρώσει εισφορές κάνεις αιτήσεις και διάφορες άλλες ηλίθιες χαρτούρες αλλά τίποτα σπουδαίο άντε καμιά ώρα. Για επανέκδοση αρκεί ενημερότητα του προηγούμενου εξαμήνου σε μισή ώρα καθάρισες.

Στον χρόνο έκδοσης λίγο προσοχή πέρσι το είχα αφήσει για τελευταία στιγμή και χαριστικά μου το έβγαλαν την επόμενη. Λένε τυπικά θέλει 11 εργάσιμες αλλά χτες μου είπαν 26 του μηνός θα είναι έτοιμο.

Καλό είναι να την έχουνε όλοι όσοι πάνε έξω και όσο σκέφτομαι τις φορές που έχω πάει Άλπεις ουσιαστικά ανασφάλιστος μπρρρρ.


στα κεντρικα στην Αθηνα μονο θελει ή και στα υποκαταστηματα; βλ. περιστερι κλπ

#7 viva_ski

 • Μέλος Forum
 • 2.295 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Female
 • Εγγραφή:
  03 Οκτ 2007

Καταχωρήθηκε 03 / 12 / 2010 - 12:12

θα πάει στο Περιστέρι (μήπως και έχει λιγότερο κόσμο)
ένας συνάδελφός μου
και θα σ' ενημερώσω ;)
Social Media Professional - Creative Social Media Sitter

#8 over-poulover

 • Μέλος Forum
 • 8.346 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Female
 • Περιοχή:Παντού και πουθενά
 • Εγγραφή:
  19 Δεκ 2006

Καταχωρήθηκε 09 / 12 / 2010 - 19:07

στα κεντρικα στην Αθηνα μονο θελει ή και στα υποκαταστηματα; βλ. περιστερι κλπΓια να μην μένει αναπάντητο κανένα ερώτημα σχετικά με την ΕΚΑΑ, να σας πω ότι για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) η έκδοση της κάρτας δεν γίνεται σε υποκαταστήματα παρά μόνο στο κεντρικό στην Αθήνα που βρίσκεται Κολοκοτρώνη 4 .
moments
 
...Have a nice day
before a bastard
comes and fucks
it up...Δημοσιευμένη εικόναΛίζα...θα'ρθείς...θα κάνουμε μπανάνα...?!Δημοσιευμένη εικόνα

#9 nikiforos

 • Μέλος Forum
 • 136 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:naxos
 • Εγγραφή:
  27 Αύγ 2010

Καταχωρήθηκε 11 / 12 / 2010 - 15:03

Παιδια γνωριζει κανεις για ασφαλισμενο του δημοσιου...απο που εκδιδει τη καρτα;;;;;;;;;;;

#10 MetroStar

 • Μέλος Forum
 • 49 Δημοσιεύσεις:
 • Περιοχή:Thessaloniki
 • Εγγραφή:
  16 Φεβ 2010

Καταχωρήθηκε 14 / 12 / 2010 - 14:02

Για ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ εγώ) θεωρημένο βιβλιάριο υγείας μέχρι τον 6ο ή 12ο όποιο είναι πιο κοντά μιλάμε πάντα για το προηγούμενο διάστημα. Απλά πας ΤΣΜΕΔΕ με το βιβλιάριό σου και αν έχεις πληρώσει εισφορές κάνεις αιτήσεις και διάφορες άλλες ηλίθιες χαρτούρες αλλά τίποτα σπουδαίο άντε καμιά ώρα. Για επανέκδοση αρκεί ενημερότητα του προηγούμενου εξαμήνου σε μισή ώρα καθάρισες.

Στον χρόνο έκδοσης λίγο προσοχή πέρσι το είχα αφήσει για τελευταία στιγμή και χαριστικά μου το έβγαλαν την επόμενη. Λένε τυπικά θέλει 11 εργάσιμες αλλά χτες μου είπαν 26 του μηνός θα είναι έτοιμο.

Καλό είναι να την έχουνε όλοι όσοι πάνε έξω και όσο σκέφτομαι τις φορές που έχω πάει Άλπεις ουσιαστικά ανασφάλιστος μπρρρρ.


Χαχα κι εγώ ΤΣΜΕΔΕ είμαι και έκανα ακριβώς το ίδιο :rolleyes:

#11 Αννα

 • Μέλος Forum
 • 479 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Female
 • Περιοχή:Μελίσσια
 • Ενδιαφέροντα:Ντουπντούπης Βομπιράκος
 • Εγγραφή:
  19 Μάι 2007

Καταχωρήθηκε 14 / 12 / 2010 - 15:03

Στο Ταμείο Νομικών πάντως μάς τη βγάζουν επί τόπου! :rolleyes:
Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, μας βγάζουν και άλλα, σε τριπλέτα-δώρο... :P
*καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση*

#12 dust

 • Μέλος Forum
 • 5.710 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:αθηνα
 • Εγγραφή:
  06 Απρ 2008

Καταχωρήθηκε 14 / 12 / 2010 - 17:05

εχω ερωτηση.εγω ασφαλιζομαι στο νατ.οσο ειμαι στο καραβι ειμαιασφαλισμενος απο το καραβι με ιδιωτικη ασφαλεια.μολις απολυθω και για 40 μερες συνεχιζει να με ασφαλιζει το καραβι.μετα ξεκιναει η ασφαλιση μου απο το νατ.εγω θα απολυθω μια μερα πριν απο την εκδρομη και θα επαναπροσληφθω μετα απο 8 μερες.απο που πρεπει αν παρω την καρτα?

#13 MakisM

 • Μέλος Συλλόγου
 • 9.974 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:Houston, TX
 • Ενδιαφέροντα:Ski, Sailing, Bicycling
 • Εγγραφή:
  26 Ιαν 2005

Καταχωρήθηκε 14 / 12 / 2010 - 17:05

εχω ερωτηση.εγω ασφαλιζομαι στο νατ.οσο ειμαι στο καραβι ειμαιασφαλισμενος απο το καραβι με ιδιωτικη ασφαλεια.μολις απολυθω και για 40 μερες συνεχιζει να με ασφαλιζει το καραβι.μετα ξεκιναει η ασφαλιση μου απο το νατ.εγω θα απολυθω μια μερα πριν απο την εκδρομη και θα επαναπροσληφθω μετα απο 8 μερες.απο που πρεπει αν παρω την καρτα?

Ρωτα την ασφαλεια του καραβιου, αλλα νομιζω οτι η ασφαλιση του ΝΑΤ ισχυει ουτως η αλλως, οποτε παρε και την καρτα του ΝΑΤ. Στην ασφαλεια εξηγησε ολες τις ερωτησεις (παω για σκι, καλυπτετε τα ατυχηματα, πρεπει να πληρωσω πρωτα και μετα να παρω τα λεφτα μου πισω... και παρε απαντηση γραπτως, με e-mail το λιγοτερο).
Το Photobucket κρατα σε ομηρεια τις φωτογραφιες μου. Θα το τακτοποιησω...

#14 jorge_ver

 • Μέλος Συλλόγου
 • 508 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:veria
 • Ενδιαφέροντα:ski, tennis, running, cycling
 • Εγγραφή:
  04 Φεβ 2010

Καταχωρήθηκε 14 / 12 / 2010 - 19:07

Παιδια γνωριζει κανεις για ασφαλισμενο του δημοσίου...απο που εκδιδει τη καρτα;;;;;;


νικηφόρε, κανείς δε σου απάντησε, μου φαίνεται έμπλεξες με τα golden boys and girls του ιδιωτικού τομέα 80 80 ;)
ούτε εγώ είμαι Δημόσιο αλλά έχω φίλο που δουλεύει στο ΟΠΑΔ και μου είπε...
θα πας στον τοπικό ΟΠΑΔ να υποβάλλεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά
θα τα ελέγξουν και θα τα στείλουν στην Αθήνα, βγαίνει η κάρτα από εκεί και τη στέλνουν πίσω (υπάρχει και μια μικρή περίπτωση να στη βγάλουν επιτόπου στη Νάξο)

πάντως αν δεν έχεις ήδη κάνει την αίτηση πήγαινε, 37 και σήμερα μείνανε ;)

#15 MAC

 • Μέλος Συλλόγου
 • 1.538 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:Στο βαπόρι
 • Ενδιαφέροντα:Ski - Η/Υ - Παιχνίδια Στρατηγικής σε Η/Υ - Διάβασμα
 • Εγγραφή:
  28 Δεκ 2003

Καταχωρήθηκε 15 / 12 / 2010 - 12:12

Εμένα πάντως μου την έβγαλαν σε μία ώρα στον επάνω όροφο από το γραφείο μου :unsure: :LOL:

ΥΓ. Στράτο όταν έρθεις στη ΔΥΓ να τη βγάλεις, έλα για καφέ στον 1ο :LOL:

Αυτή το μήνυμα έχει επεξεργαστεί από MAC: 19 / 12 / 2010 - 01:01

Γόνδολες υπάρχουν ΜΟΝΟ στη Βενετία.

Στα βουνά μας ανεβάζουν τα τελεφερίκ.-

#16 nikiforos

 • Μέλος Forum
 • 136 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:naxos
 • Εγγραφή:
  27 Αύγ 2010

Καταχωρήθηκε 17 / 12 / 2010 - 22:10

[quote name='jorge_ver' date='Dec 14 2010, 07:45 PM' post='207291']
νικηφόρε, κανείς δε σου απάντησε, μου φαίνεται έμπλεξες με τα golden boys and girls του ιδιωτικού τομέα :LOL: :LOL: :LOL:
ούτε εγώ είμαι Δημόσιο αλλά έχω φίλο που δουλεύει στο ΟΠΑΔ και μου είπε...
θα πας στον τοπικό ΟΠΑΔ να υποβάλλεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά
θα τα ελέγξουν και θα τα στείλουν στην Αθήνα, βγαίνει η κάρτα από εκεί και τη στέλνουν πίσω (υπάρχει και μια μικρή περίπτωση να στη βγάλουν επιτόπου στη Νάξο)

πάντως αν δεν έχεις ήδη κάνει την αίτηση πήγαινε, 37 και σήμερα μείνανε ;)
Του δημοσιου τομεα μαλλον ειμαστε υπο διωγμο :D :P ;) ....Ευχαριστω Γιωργο γιατι δεν ειχα ιδεα. :o :blink:

#17 VAINKA

 • Μέλος Forum
 • 13 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ
 • Εγγραφή:
  04 Ιαν 2010

Καταχωρήθηκε 23 / 12 / 2010 - 21:09

Παιδια γνωριζει κανεις για ασφαλισμενο του δημοσιου...απο που εκδιδει τη καρτα;;;;;;;;;;;

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΙΖΩ 5 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΑΔ 3 ΟΡΟΦΟΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

#18 alexk

 • Μέλος Forum
 • 157 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:Αθήνα
 • Εγγραφή:
  19 Οκτ 2005

Καταχωρήθηκε 24 / 12 / 2010 - 09:09

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΙΖΩ 5 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΑΔ 3 ΟΡΟΦΟΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ

ΟΠΑΔ, "Μακεδονίας 8"

Άλλο ένα λινκ για την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ με όλη τη σχετική νομοθεσία,
καθώς και ένας "Πίνακας των αρμοδίων για την έκδοση της Ε.Κ.Α.Α.Φορέων" για όλη τη χώρα, με διευθύνσεις, τηλέφωνα,φαξ και e-mail, από το ίδιο site, σε μορφή excel. Ο ΟΠΑΔ φιγουράρει πρώτος-πρώτος.

Αυτή το μήνυμα έχει επεξεργαστεί από alexk: 24 / 12 / 2010 - 09:09


#19 viva_ski

 • Μέλος Forum
 • 2.295 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Female
 • Εγγραφή:
  03 Οκτ 2007

Καταχωρήθηκε 17 / 02 / 2011 - 21:09

Πολυ χρησιμο τοπικ!!! Μπραβο!!! Καλο θα κανουμε ΟΛΟΙ να την εχουμε!!!!!

Εκανα αιτηση σημερα (ΙΚΑ) και μου εδωσαν χαρτι που ισχυει για 1 Μηνα, η κανονικη θα ερθει με το Ταχυδρομιο.....

Καλο ειναι να κανετε την αιτηση τουλαχιστον 1,5 μηνα πριν το ταξιδι σας!!! :blink:

Στο ΙΚΑ το μονο που χρειαζεται οπως αναφερθηκε παραπανω ειναι Βιβλιαριο Υγειας σε Ισχυ και ΝΕΑ Ταυτοτητα ή Διαβατηριο. :blink:


να θυμίσω στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ
που έχουν ήδη Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας
ότι αυτή λήγει στις 28 Φεβρουαρίου
άρα :
αν έχετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό (εντός Ε.Ε.)
έχουμε ένα 10-ήμερο διορία :yahoo:

δεν πάω πουθενά αλλά για όποιον πάει
να περάσει ΤΕΛΕΙΑ και αχρείαστη να είναι η κάρτα ;)
Social Media Professional - Creative Social Media Sitter

#20 memnonas

 • Μέλος Forum
 • 281 Δημοσιεύσεις:
 • Φύλο:Male
 • Περιοχή:Γαλάτσι
 • Ενδιαφέροντα:ski, moto, traveling, reading
 • Εγγραφή:
  18 Ιούν 2007

Καταχωρήθηκε 15 / 11 / 2011 - 21:09

Παιδιά, για εσάς που θα ταξιδέψετε εκτός Ελλάδος για σκι και όχι μόνο,

ΜΗ ξεχάσετε να εκδόσετε και να πάρετε μαζί σας την Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης !!

Μπορεί να σας λύσει τα χέρια, αν έρθει αυτή η στιγμή, την οποία κι απεύχομαι.

Εμένα πέρυσι στο Livigno, "με έσωσε", έτσι απλά !


Φιλικά και καλό σας ταξίδι !!
...Τιμος ακουει...snowclub ακουει...?