Και αυτό έχει ενδιαφέρον:   http://www.skinewgen.com/find-your-level/adult-ski-levels/?_ga=1.162060284.1753296380.1425408728
    • Like
    4