Jump to content
vro

Φαλακρό 2019-20

Recommended Posts

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Επισκευή βλαβών και αντικατάσταση εξαρτημάτων των εν λειτουργία αναβατήρων και λοιπού Η/Μ εξοπλισμού του Χ.Κ. Φαλακρού έτους 2018 (χιονοδρομική περίοδος 2018-2019)», Υποέργου του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Χ.Κ. ΦΑΛΑΚΡΟΥ» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Οικονομική Επιτροπή / Π.Ε. Δράμας (Δ/νση Τεχνικών Έργων), Διοικητήριο Δράμας, 66133 Δράμα, τηλ. +30 2521351408, φαξ: +30 2531351488 e-mail: kyriazidisd@pamth.gov.gr (πληροφορίες Δ. Κυριαζίδης) 1. Προϋπολογισμός έργου: 74.385,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 2. Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019/ΕΠ031 ΤΡΟΠ.0 /Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ03100005. 3. Είδος σύμβασης : Προμήθεια 4. Διάρκεια Σύμβασης : 4 μήνες από υπογραφής της 5. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης : Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 27 και 117 Ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία 6. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 7. Τίτλος και περιγραφή Προμήθειας : Επισκευή βλαβών και αντικατάσταση εξαρτημάτων των εν λειτουργία αναβατήρων και λοιπού Η/Μ εξοπλισμού του Χ.Κ. Φαλακρού έτους 2018 (χιονοδρομική περίοδος 2018-2019)» Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και η εγκατάσταση αναγκαίων κρίσιμων και εξειδικευμένων εξαρτημάτων για τους εν λειτουργία αναβατήρες και τον χιονοστρωτήρα του ΧΚΦ (CPV : Τελεσιέζ 42418220-7, Ανελκυστήρες χιονοδρόμων 42418290-8 ). 8. Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης προμήθειας: Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού 9. Δικαίωμα συμμετοχής : Έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρ. 25 του Ν. 4412/2016, που ασκεί δραστηριότητα στον τομέα του έργου, έχει αποδεδειγμένη τριετή άσκηση δραστηριότητας και εμπειρία σε τεχνική διαχείριση χιονοδρομικών κέντρων, διαθέτει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και δύναται να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης υπό ανάθεση σύμβασης όπως προσδιορίζονται στην διακήρυξη. Πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένος στον οικείο φορέα ή Επιμελητήριο. 10. Προσφορές : Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές όπως ορίζει η Διακήρυξη, μόνο για το σύνολο της προμήθειας με διάρκεια ισχύος 120 ημερών, ενώ εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 11. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται. 12. Διάθεση στοιχείων Διαγωνισμού : Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των διευθύνσεων (URL) : www.pamth.gov.gr, www.pedramas.eu και στο ΚΗΜΔΗΣ. 13. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας/Δνση Τεχνικών Έργων, Διοικητήριο Δράμας, 66133 Δράμα, Γραφείο 449 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) έως τις 20/08/2019, ώρα 11.00΄. 14. Ανάρτηση της Διακήρυξης στην διαδικτυακή Πύλη του ΚΗΜΔΗΣ: 08/08/2019 15. Αποσφράγιση Προσφορών : 20/08/2019 και ώρα 11.30’.

 

ο αυγουστος ειναι πυκνος χιονοδρομικος μήνας.

δυστυχως των εν λειτουργια

αρα διπλο μαλλον παπαλα.

για δε τον παππου

προσδοκουμε ανασταση νεκρων.

 

επισης το κοπυ παστε ειναι πραγμα φοβερον....2018.....

Edited by vro

<p>τα χιόνια έμειναν άλ(ε)ιωτα.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν έχω δει πιο μπερδεμένο πράγμα από αυτό το προσχέδιο συμβασης.....

 

697Ψ7ΛΒ-43Ω.pdf


<p>τα χιόνια έμειναν άλ(ε)ιωτα.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

αθανατη Ελληνικη γλωσσα

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια προσφορά κατατέθηκε μόνο στον διαγωνισμό για την φετινή λειτουργία .

Του νουλικα φυσικά που την πήρε την δουλειά με έκπτωση 1,84%.

Στις 440.000 μαζί με ΦΠΑ.

Σε αυτά θα προστεθούν άλλα 59 χιλιάρικα συν ΦΠΑ για τις επισκευές βλαβών. Πάλι μοναδικός μειοδότης με έκπτωση....200 ευρώ.

Edited by vro

<p>τα χιόνια έμειναν άλ(ε)ιωτα.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για τον παππού και την διθέσια έχουμε κανένα νέο;; Πέρυσι ακουγόταν ότι θα λειτουργήσουν φέτος,βέβαια μέχρι τώρα δεν άκουσα να έχουν φτιάξει τίποτα.

 

Στάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για τον παππού και την διθέσια έχουμε κανένα νέο;; Πέρυσι ακουγόταν ότι θα λειτουργήσουν φέτος,βέβαια μέχρι τώρα δεν άκουσα να έχουν φτιάξει τίποτα.

 

Στάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Αφού δεν έχουμε ακόμη νέα, μην περιμένεις......κάτι φυσικά που το είχα ει από περισυ! Προεκλογικές υποσχέσεις = .......0000000

 

 

Στα καλά νέα, χιόνισε καλουτσικα, μακάρι να το κρατήσει σαν βάση, γιατί 4/12 φαίνονται τρέλα πράγματα :-)

 

71834c23cc98115d6d432d9b27b2f357.jpg

 • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η φωτο ειναι τωρινη?? Αν ναι φαινεται οτι πηγαινουμε καλα,ας ελπισουμε να εχουμε και φετος το περσινο χιονι.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είμαστε σε καλό δρόμο,δίνει και κάποιες μικρές χιονοπτώσεις από βδομάδα,οπότε ας ελπίσουμε να έχει αρκετό χιόνι ώστε να μπορεί ανοίξει το ΧΚ πριν τα Χριστούγεννα!fb8827a3b692d2cd4779cfe7334da6df.jpgcc12b90fa7ac254979479414e3d2058b.jpg2605a50d6477b7dc30e62db4c3dae274.jpg

 

Στάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Στα καλά νέα, χιόνισε καλουτσικα, μακάρι να το κρατήσει σαν βάση, γιατί 4/12 φαίνονται τρέλα πράγματα :-)

 

Μικ έπεσα διάνα σε 10ημερη πρόγνωση......:-)))))))

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eύγε εύγε. Για πες και για την επόμενη κακοκαιρία

 • Like 1

Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευκολακι, τρίτη Τετάρτη, με καλό κρύο, εσείς κάτου θα χιονιστειτε πιο πολύ. Μετά δεν θέλω να κάνει την ζέστη που βλέπω.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παίδες πως το βλέπετε; Αξίζει η φαλάκρα για κάνα ορειβατικό; Βλέπω έβαλε αρκετά!


BASI Level 3 Alpine Ski Instructor (partly qualified).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παίδες πως το βλέπετε; Αξίζει η φαλάκρα για κάνα ορειβατικό; Βλέπω έβαλε αρκετά!

Άξιζε σίγουρα, ψηλά θα εκάνες πούδρες!

Δυστυχώς 2 ΣΚ ,δεν ευκαιρουσα.....σήμερα τελείως καιρός, αλλά +10, το χιόνι κρύσταλλο, ευτυχώς δεν λιώνει.

 

Πάνω από 2000 κομπλέ, χαμηλά ραδίκια

 

f263bcd88a9cceb54860502285c2d9fa.jpgc44ed001a40ad5e3c3bfe1cadb20f9c5.jpgffbf21faa579f0614beb852d8f93dd89.jpga9fce54a1243ef5c7b32f74bbe6eed3f.jpgb228f79628732b50a5e41f80dffb18cb.jpgff15788c4c9959ce2207f7b34bb02ab4.jpg4e32a797823696b9a1ecca157bc5252f.jpg7da93b642df37cef5a1484648f7a5120.jpg

Edited by ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχει 2 ΣΚ, που λειτουργούν........τα baby, μόνο :-( έβαλε αρκετά με τις τελευταίες 2 χιονοπτώσεις, αλλά ι αέρας δεν το άφησε να κάτσει :-( θέλει μισό μέτρο ,χωρίς αέρα! με πολύ ψαξιμο και μονοψηλα βγήκαν μερικές ωραίες στροφές σε ρηχή αλλά αέρινη πούδρα :-)571c9e8efcb7120cf9c01c8863a3eedd.jpg21acf4a21360eb61f8680853d3c22b73.jpg98b788ab2d8715fdc5d439fbf5b9382f.jpg9ff02b4920f5c71a5044a3dbd28e9504.jpg

 • Like 10

Share this post


Link to post
Share on other sites
Και το υπόλοιπο; Το κατέβηκες με τα πόδια;
Σήμερα από ένα δρόμο ανέβηκα κατέβηκα με τα . Τις προηγούμενες φορές που δεν είχε χιόνι μέχρι κάτω, έπαιρνα την 4θεσια

Share this post


Link to post
Share on other sites

17/3, 15εκ αλλά πάλι με αέρα, αλλού ξυρισμένος πάγος, αλλού πούδρα 30 εκ, αλλού στουμοηχτο από αέρα. Πολύ δύσκολο για κατέβασμα, ειδικά με τα παναλαφρα ορειβατικά.89a0baba51a65cfdf2aa6a7682f733c0.jpg70908906426db7aa1d5cb3080fdc743a.jpg94d5b06a799fdb59b1a6bef1cc0481aa.jpg54381443a18033b6e89839ff35461445.jpgba7e7c8fefe68f790fc1863267d8be29.jpg

 • Like 10
 • Love 2

Share this post


Link to post
Share on other sitesΣτάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...