Jump to content
pka

Κατατέθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Αιολικό Σταθμό στην κορυϕή της Οίτης

Recommended Posts

Το βρήκα συγκλονιστικό γι αυτό το αντιγράφω ολόκληρο.

Μα ούτε τα προσχήματα πια;

Ούτε καν ένταξη στη "κοροϊδία άνευ δρόμων";

Έχει ειπωθεί πολλές φορές από πολύ εγκυρότερα χείλη, αλλά θα το πω άλλη μια για να το ακούμε μπας και το καταλάβουν μερικοί :

Η εγκατάσταση των ανεμογενητριων με το τρόπο που γίνεται τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους.

Θα συμπληρωνα και ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς κάθε άνθρωπος που ανέβαινει στα βουνά ξέρει καλά ότι σε περιοχές όπως τα Άγραφα για παράδειγμα, μηδενίζεται η πιθανότητα για τουριστική ανάπτυξη, που στην εποχή μας είναι η μόνη ελπίδα για τη συνέχεια ύπαρξης των ορεινών κοινοτήτων.

___________________________

 

Κατατέθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Αιολικό Σταθμό στην κορυϕή της Οίτης

Κι εμείς προτείνουμε στον κ Αμυρά να εντάξει την Οίτη στις «Περιοχές Άνευ Δρόμων» 

 

 

 

Λαμία, 14.2.2022

 

 

 

Η εταιρεία κατέθεσε και τη δεύτερη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), μετά από την θέση “ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ”, αυτή τη ϕορά για το έργο εγκατάστασης οκτώ (8) ανεμογεννητριών ισχύος 31,2 MW στη θέση “ΠΥΡΓΟΣ”, στην ψηλότερη κορυϕή της Οίτης, σε υψόμετρα 2.000m, ύψους 150 μέτρων η κάθε μία (84m ο πυλώνας και 65,6m το πτερύγιο). Αναϕερόμαστε δηλαδή σε οκτώ γήπεδα ποδοσϕαίρου, σ’ αυτό το ανάγλυϕο, για την κατασκευή οκτώ πολυκατοικιών πενήντα ορόϕων!  [Η ΜΠΕ θα είναι σε δημόσια διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο μέχρι την 1/4/2022.]

 

 

 

Πέραν των όσων έχουμε αναϕέρει κατά καιρούς για το βουνό της Οίτης, επισημαίνουμε ότι πρόκειται για παράνομη κατάτμηση ενός συνολικού σχεδιαζόμενου έργου τεσσάρων (4) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις “ΠΥΡΓΟΣ”, :ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ 1” και “ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ 2” και “ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ”, από εταιρείες ιδίων συμϕερόντων, με κοινή διαδρομή, κοινή έδρα και κοινό έλεγχο από την “KIEFER TEK Ε.Π.Ε.”.  Οι θέσεις αυτές βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, στα όρια του Εθνικού Δρυμού και της Περιοχής Natura και εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά. Η μη υποβολή των άλλων δύο ΜΠΕ, ενώ ουσιαστικά βρίσκονται στο ίδιο στάδιο αδειοδότησης, δείχνει τη σκοπιμότητα για να μη θεωρηθεί κατάτμηση, αλλά ξεχωριστά έργα, να μην πάει ο έλεγχος και η έγκριση της ΜΠΕ στο Υπουργείο ως Α1, αλλά στην Αποκεντρωμένη ως Α2. Σύμϕωνα με το νόμο, έργα ΑΣΠΗΕ με ισχύ πάνω από 60MW πρέπει να αδειοδοτούνται από το Υπουργείο. Το κυριότερο όμως είναι ότι επιδιώκουν να αποϕύγουν την αξιολόγηση των σωρευτικών και συνεργιστικών συνεπειών του ενιαίου έργου.   

 

 

 

Προσπαθούν με τις πανομοιότυπες ΜΠΕ να μας πείσουν ότι οι τριάντα εϕτά (37) ανεμογεννήτριες - γιατί εμείς ξέρουμε να μετράμε το σύνολο των ανεμογεννητριών στο βουνό - θα έχουν ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ επιπτώσεις στον τουρισμό και την αναψυχή στην Οίτη, όπως θα έχουν, λένε, και ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ επιπτώσεις στο έδαϕος, στα υπόγεια και επιϕανειακά νερά και στη χλωρίδα. Θα έχουν όμως, γράϕουν, ΘΕΤΙΚΕΣ κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις! Και όχι μόνο ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ επιπτώσεις, αλλά «η ευρύτερη περιοχή θα αποτελέσει πόλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, αϕού με την κατάλληλη διαϕήμιση και προώθηση θα ελκύει επισκέπτες για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και επιδεικτικούς(…) σκοπούς, σχολικές εκδρομές κλπ». Αυτά βέβαια τα διαβάζουμε σε όλες τις ΜΠΕ και είναι copy paste για όλες τις ΜΠΕ στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια προσπαθούν να μας τρελάνουν!

 

 

 

Κάνοντας μια ανάγνωση των 400 σελίδων της ΜΠΕ διαβάζει κανείς ότι “Η πρόσβαση προς το προτεινόμενο αιολικό πάρκο, θα γίνει μέσω της διάνοιξης νέου δασικού δρόμου μήκους 7.375m (στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) λένε 6.788m) και βελτίωση υϕιστάμενου χωματόδρομου μήκους 10.709m (στην ΕΟΑ λένε 10.509m)”  (σελ 83). Αναϕερόμαστε ουσιαστικά σε ένα συνολικό μήκος νέων χωματόδρομων 18.084m! για να περάσουν και να ϕτάσουν τα μεγαθήρια στα 2.000m. Ας μας πουν επιτέλους σε ποια χώρα της Ευρώπης συμβαίνει αυτό.  

 

 

 

Όμως η Οίτη, ως Εθνικός Δρυμός, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο πρόγραμμα για τις «Περιοχές Άνευ Δρόμων» (ΠΑΔ). Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε γι’ αυτό τους αρμόδιους στο ΥΠΕΝ, γιατί θέλουμε να τους βοηθήσουμε - και είναι μια λύση - για να σταματήσει αυτό το παράλογο καθεστώς των αδειοδοτήσεων στην Οίτη. Είναι δε στην ευθύνη της Περιϕέρειας και των Δήμων Λαμίας και Δελϕών να υποβάλουν την τεκμηριωμένη πρόταση.  

 

 

 

Να θυμίσουμε τέλος ότι:

 

– Για την αίτηση που αϕορά στον ΑΣΠΗΕ στη θέση “ΤΟΥΡΛΑ – ΒΛΙΤΟΤΣΟΥΜΑΡΟ” των δεκαπέντε (15) ανεμογεννητριών της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΙΤΗΣ Ε.Π.Ε”, έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΝ Απόϕαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η οποία έχει προσβληθεί από το Δήμο Λαμίας και εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

 

 

 

– Για τις τέσσερις (4) αιτήσεις που αϕορούν στις θέσεις “ΠΥΡΓΟΣ”, “ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ 1” & “ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ 2” και “ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ”, των είκοσι δύο (22) ανεμογεννητριών, ο Δήμος Λαμίας έχει προσϕύγει στο Διοικητικό Εϕετείο Αθηνών ζητώντας την ακύρωση των Βεβαιώσεων Παραγωγού, που έχει εκδώσει η ΡΑΕ. Παράλληλα η εταιρεία προχώρησε στην εγκατάσταση ανεμολογικών ιστών στις θέσεις “ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ” και “ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ”.

 

 

 

Να θυμίσουμε επίσης ότι σύσσωμη η τοπική κοινωνία, αυτή η κοινωνία που πρέπει να τη σέβεται η κεντρική διοίκηση, έχει εκϕράσει επανειλημμένα την αρνητική της θέση και απορρίπτει κάθε ιδέα για ανεμογεννήτριες στην Οίτη. Ζητάμε να σταματήσουν επιτέλους να μας προκαλούν! Τι πρέπει να κάνουμε;  Η Οίτη είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής και πρέπει να καταλάβουν ΟΛΟΙ ότι η υπομονή μας έχει πια εξαντληθεί!

 

 

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

      ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ

 

 

 

Sent from my M2007J17G using Tapatalk

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και εγώ αναρωτιέμαι αν μπορεί κάποιος να διαβάσει τις απαντησούλες στις υπερβολές και ανακρίβειες που γράφει.

Θερμή παράκληση την πρότασή σου για την παραγωγη ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, τυχαίνει να έχω γνώσεις στον τομέα και κανένας δεν έχει υποβάλλει μια πρόταση οικομοτεχνικά ρεαλιστική. Μια πρόταση έστω σε γενικές γραμμές.

Α ναι, πάνω από 35% ΑΠΕ η Ελλάδα το 2021, πάμε σταθερά για 70+% το 2030. Να ξαναγυρίσουμε στο 5% είναι μια πρόταση ας την συζητήσουμε.

1 hour ago, pka said:

 

Το βρήκα συγκλονιστικό γι αυτό το αντιγράφω ολόκληρο.

Μα ούτε τα προσχήματα πια;

Ούτε καν ένταξη στη "κοροϊδία άνευ δρόμων";

Έχει ειπωθεί πολλές φορές από πολύ εγκυρότερα χείλη, αλλά θα το πω άλλη μια για να το ακούμε μπας και το καταλάβουν μερικοί :Η

 

εγκατάσταση των ανεμογενητριων με το τρόπο που γίνεται τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Και η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη και φυσικό αέριο και πετρέλαιο έχει δημιουργήσει πολέμους, τη μεγαλύτερη καταστροφή του αέρα , των εκπομπών co2, NOx μικροσωματιδίων, ισοπέδωση ολόκληρων κάμπων και ποσοστά καρκίνου ακόμα και πριν την ίδρυση του Ελληνικού κράτους

 

_________________________

Η εταιρεία κατέθεσε και τη δεύτερη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), μετά από την θέση “ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ”, αυτή τη ϕορά για το έργο εγκατάστασης οκτώ (8) ανεμογεννητριών ισχύος 31,2 MW στη θέση “ΠΥΡΓΟΣ”, στην ψηλότερη κορυϕή της Οίτης, σε υψόμετρα 2.000m, ύψους 150 μέτρων η κάθε μία (84m ο πυλώνας και 65,6m το πτερύγιο). Αναϕερόμαστε δηλαδή σε οκτώ γήπεδα ποδοσϕαίρου,  40 χ 50 είναι οι πλατείες, γήπεδο 5 χ 5  σ’ αυτό το ανάγλυϕο, για την κατασκευή οκτώ πολυκατοικιών πενήντα ορόϕων!  [Η ΜΠΕ θα είναι σε δημόσια διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο μέχρι την 1/4/2022.]

Πέραν των όσων έχουμε αναϕέρει κατά καιρούς για το βουνό της Οίτης, επισημαίνουμε ότι πρόκειται για παράνομη κατάτμηση  δεν συμφωνεί με αυτό κανένας νομικός και μάλιστα αν το κρίνει η Περιφέρεια θα ζητηθεί κοινή μελέτη ενός συνολικού σχεδιαζόμενου έργου τεσσάρων (4) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις “ΠΥΡΓΟΣ”, :ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ 1” και “ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ 2” και “ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ”, από εταιρείες ιδίων συμϕερόντων, με κοινή διαδρομή, κοινή έδρα και κοινό έλεγχο από την “KIEFER TEK Ε.Π.Ε.”.  Οι θέσεις αυτές βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, στα όρια ΕΚΤΟΣ του Εθνικού Δρυμού και της Περιοχής Natura και εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΣΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ(αν και μόνο συγκεκρημένα είδη έχουν πρόβλημα από τις εκατοντάδες χιλιάδες που λειτουργούν ήδη παγκοσμίως, αν έχει όρνια που έχουν πρόβλημα πχ σαφώς και πρέπει να μη γίνει το πάρκο ποτέ ). Η μη υποβολή των άλλων δύο ΜΠΕ, ενώ ουσιαστικά βρίσκονται στο ίδιο στάδιο αδειοδότησης, δείχνει τη σκοπιμότητα για να μη θεωρηθεί κατάτμηση, αλλά ξεχωριστά έργα, να μην πάει ο έλεγχος και η έγκριση της ΜΠΕ στο Υπουργείο ως Α1, αλλά στην Αποκεντρωμένη ως Α2. Σύμϕωνα με το νόμο, έργα ΑΣΠΗΕ με ισχύ πάνω από 60MW πρέπει να αδειοδοτούνται από το Υπουργείο. Το κυριότερο όμως είναι ότι επιδιώκουν να αποϕύγουν την αξιολόγηση των σωρευτικών και συνεργιστικών συνεπειών του ενιαίου έργου.     Όλοι επιδιώκουμε κάτι. Δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση να μην ζητηθεί συσσωρευτική και συνεργιστική μελέτη των συνεπιών με το που υποβληθει η ΜΠΕ το δεύτερο έργο. Μια απλή προσφυγή θα το πετύχει. 

Προσπαθούν με τις πανομοιότυπες ΜΠΕ να μας πείσουν ότι οι τριάντα εϕτά (37) ανεμογεννήτριες - γιατί εμείς ξέρουμε να μετράμε όταν ζητήσουν για 37 θα μετρηθούν 37, 8 ζητάνε το σύνολο των ανεμογεννητριών στο βουνό - θα έχουν ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ επιπτώσεις στον τουρισμό και την αναψυχή στην Οίτη, όπως θα έχουν, λένε, και ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ επιπτώσεις στο έδαϕος, στα υπόγεια και επιϕανειακά νερά Πολύ θα ήθελα πραγματικά να τεκμηριωθεί η επίπτωση στα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά γιατί μέχρι τώρα τεκμηριωμένη επίπτωση μετρήσιμη δεν έχουμε δει και στη χλωρίδα ε ναι εκτός από τα σημεία των πλατειών η επίπτωση στη χλωρίδα θα είναι μηδενική

Κάνοντας μια ανάγνωση των 400 σελίδων της ΜΠΕ διαβάζει κανείς ότι “Η πρόσβαση προς το προτεινόμενο αιολικό πάρκο, θα γίνει μέσω της διάνοιξης νέου δασικού δρόμου μήκους 7.375m (στην Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) λένε 6.788m) και βελτίωση υϕιστάμενου χωματόδρομου μήκους 10.709m (στην ΕΟΑ λένε 10.509m)”  (σελ 83). Αναϕερόμαστε ουσιαστικά σε ένα συνολικό μήκος νέων χωματόδρομων 18.084m! εεε τα μπέρδεψε εδώ για να περάσουν και να ϕτάσουν τα μεγαθήρια στα 2.000m. Ας μας πουν επιτέλους σε ποια χώρα της Ευρώπης συμβαίνει αυτό.  Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία Πορτογαλία, Πολωνία κλπκλπ

Με ένα γρήγορο google βλέπω υφιστάμενους χωματόδρομους πάνω από 100χλμ στην Οίτη. Είναι καλοί χωματόδρομοι?

Όμως η Οίτη, ως Εθνικός Δρυμός, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο πρόγραμμα για τις «Περιοχές Άνευ Δρόμων» (ΠΑΔ). Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε γι’ αυτό τους αρμόδιους στο ΥΠΕΝ, γιατί θέλουμε να τους βοηθήσουμε - και είναι μια λύση - για να σταματήσει αυτό το παράλογο καθεστώς των αδειοδοτήσεων στην Οίτη. Είναι δε στην ευθύνη της Περιϕέρειας και των Δήμων Λαμίας και Δελϕών να υποβάλουν την τεκμηριωμένη πρόταση.  

Αυτό μάλιστα μακάρι. Πάντως για φαντάσου να έχουμε πάει σε μια χώρα το 2010 η οποία μόλις έχει ψηφίσει χωροταξικό σχέδιο για αιολικά, να έχουμε επενδύσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όλοι οι δικηγόροι να μας λένε ότι μπορεί να γίνει αιολικό πάρκο εκεί και ξαφνικά το 2022 να μην μπορεί. Το 2008 θα ήταν άριστη στιγμή να γίνει, το 2022 είναι λίγο περίεργο.

Περιοχή άνευ δρόμων με 100χλμ υφιστάμενων δρόμων??????

 

Υ.Γ. Οι φίλοι των πυρηνικών να σκεφτούν ότι με ένα λαθάκι πεθάναμε όλοι, ακόμα και σήμερα να ξεκινήσουμε πρν το 2035 δεν θα παραχθεί ούτε μια kWh και που διάολο θα βρεθούν 60δις να επενδυθούν σήμερα όταν δεν θα έχεις έσοδα μέχρι το 2035.

Πυρηνικό στο Γαλάτσι, στο Καρπενήσι, στη Θήβα, στην Τήνο και στο Πανόραμα ή μόνο μακρυά από εμάς? 

Edited by ΜΙΚ
  • Like 2

Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχεις ανέβει στην Οίτη;

Είναι δυνατό να λες αυτά τα πράγματα;

Επειδή δηλώνεις ειδικός προφανώς γνωρίζεις για παράδειγμα τι χωματόδρομο χρειάζεται ένα αιολικό και τι χωματόδρομοι υπάρχουν στα βουνά. Παρόλα αυτά τους ταυτίζεις.

Για να μιλήσω μόνο ένα από αυτά που γράφεις.

Ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να υπάρχει αντίλογος.

Είμαι αφελής. Το θράσος της αδίστακτης υπεράσπισης της λεηλασίας των πάντων μας έχει καταντήσει εκεί που μας έχει καταντήσει.

ΜΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ;

 

Sent from my M2007J17G using Tapatalk

 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, pka said:

Έχεις ανέβει στην Οίτη;

NAI ME YΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΜΑΞΙ. Και πετώντας από Αμφίκλεια και Γκιώνα

Είναι δυνατό να λες αυτά τα πράγματα;

Ποιο από όλα έχεις ένσταση? Το νερό, το γήπεδο 5χ5, τα 100χλμ, τις χώρες που έχουν αγ στα βουνά, με το ξαφνικά αλλάζουν οι νόμοι ή το εκτός Εθνικού Δρυμού?

Επειδή δηλώνεις ειδικός προφανώς γνωρίζεις για παράδειγμα τι χωματόδρομο χρειάζεται ένα αιολικό και τι χωματόδρομοι υπάρχουν στα βουνά. Παρόλα αυτά τους ταυτίζεις.

Ναι γνωρίζω πολύ καλά. Και μεγαλύτερους χωματόδρομους έχω δει στα βουνά και μικρότερους. Αν θες να ποσοτικοποιήσουμε θα έλεγα ότι είναι παρόμοιοι με αυτούς που θέλει ένα χιονοδρομικό. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω αν το θέμα είναι το πλάτος ή ότι όλοι οι καλοί υφιστάμενοι δρόμοι στα βουνά είναι διαφορετικό εντελώς πράγμα από τους κακούς δρόμους που βελτιώνει ή φτιάχνει η εγκατάσταση μιας κακιάς ανεμογεννήτριας.

Για να μιλήσω μόνο ένα από αυτά που γράφεις.

Ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να υπάρχει αντίλογος.

Όσο οι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη ηλεκτρικό ρεύμα (εγώ δεν διαφωνώ με τα κεριά και το να μην έχουμε ούτε pc, ούτε κινητό, ούτε σκι, ούτε φούρνο αλλά διαφωνούν οι συμπολίτες μας) θα πρέπει να παραχθεί. Αν μου πεις το πως θα συμφωνήσω ότι τα βουνά μας καλό είναι να μην έχουν ούτε μια ανεμογεννήτρια. Μέχρι τότε θα πρέπει να δεχτείς τον αντίλογο.

Edited by ΜΙΚ

Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είσαι απλά απίστευτος

Sent from my M2007J17G using Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αφου το λες εσύ είμαι. Κάποιο επιχείρημα να το υποστηρίξεις?


Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γερμανία 2021:

Φυσικό αέριο 15,3%

Πυρηνική εν. 11,9%

Κάρβουνο 5,3%

Λιγνίτης 18,6%

Ανεμογεννήτριες 20,1%

Υδροηλεκτρικά 3,4%

Βιομάζα 7,5%

Φωτοβολταϊκά 8,8%

Εάν περάσει και το ότι θα θεωρούνται "καθαρές" πηγές ενέργειας το φυσικό αέριο και τα πυρηνικά τότε θα είμαστε πάλι οι μλκς της υπόθεσης. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ΜΙΚ said:

Υ.Γ. Οι φίλοι των πυρηνικών να σκεφτούν ότι με ένα λαθάκι πεθάναμε όλοι, ακόμα και σήμερα να ξεκινήσουμε πρν το 2035 δεν θα παραχθεί ούτε μια kWh και που διάολο θα βρεθούν 60δις να επενδυθούν σήμερα όταν δεν θα έχεις έσοδα μέχρι το 2035.

Μια και το ανέφερες, 60δις για τι ισχύ;


Practice makes perfect

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομίζω Μιχάλη ότι για την σοβαρότητα του διαλόγου πρέπει να δηλώσεις ότι το επάγγελμά σου είναι σχετικό με τις ανεμογεννητριες .

Ότι δηλαδή έχεις κάθε συμφέρον να γεμίσει όλη η Ελλάδα ανεμογεννητριες.

Πριν από κάθε τι άλλο νομίζω ότι είναι το σωστό και το ηθικό. 

 


<p>τα χιόνια έμειναν άλ(ε)ιωτα.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Pant said:

Μια και το ανέφερες, 60δις για τι ισχύ;

8-10GW

Βεβαίως και ασχολούμαι με ΑΠΕ και θα χαρώ να εγκαταλείψω το επάγγελμα άμεσα μόλις βρεθεί καλύτερη λύση.

herman δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα που θέτεις αλλά και εμάς κάπου εκεί είναι το μίγμα. Οι Γερμανοί γέμισαν εκεί που φυσάει και συνεχίζουν στη θάλασσα. Εμείς έχουμε και ήλιο και πιο πολύ αέρα και για αυτό τους σκίζουμε. Κάρβουνο καίμε και θα καίμε, απλά ελάχιστο χάρη στις ΑΠΕ. Αν θέλετε να καίμε πολύ κάρβουνο ας βγάλουμε τις ΑΠΕ, προσωπικά δεν συμφωνώ αλλά δεκτή κάθε άποψη.

Θερμή παράκληση το επιχείρημα ότι κάθε κορφή της Ελλάδας θα γεμίσει είναι εντελώς εκτελώς εκτός πραγματικότητας μιας και το πολύ 10GW θα μπουν, (extreme σενάριο 100% ζήτηση Ελλάδας 12GW αιολικά + 12GW φβ + Vehicle to grid για αποθήκευση) μην το χρησιμοποιείτε. Μέχρι να μπορούν να μπουν παραπάνω θα έχει ανακαλυφθεί η σύντηξη.


Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στο site του ΑΔΜΗΕ μπορείς να βρεις τα μηνιαία στοιχεία. Στο μηνιαίο του Δεκεμβρίου 2021 

Δεκεμβριος

έχει και ετήσια στοιχεία. ΟΙ ΑΠΕ (τις έχει μαζί) είναι στο 20% (μειωμένες δηλαδή από πέρσι) , ενώ δε συμπεριλαμβάνει το πετρέλαιο , το οποίο το εκτιμώ στο ίδιο ποσοστό. Αλλά το θέμα είναι για συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες σε συγκεκριμένο μέρος και όχι γενικώς για τις ανεμογεννήτριες και την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας οπότε δεν έχει νόημα να επεκταθούμε περισσότερο.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ωπ μισό. ΔΓιατί δεν προσθέτεις τη μέση τάση και την χαμηλή? Κυρίως φβ και αιολικά είναι. Έχεις ξεχάσει να προσθέσεις τα υδροηλεκτικά. ΑΠΕ 30%+ με τα νούμερα που παρέθεσες αλλά τα νούμερα δεν είναι τελικά. Λογικά πάνω από 35 ίσως και κοντά στο40% θα κλείσει.

Σωστά για το συγκεκρημένο βουνό θεωρώ ότι ένα νούμερα ανάμεσα στο μία και 10 ανεμογεννήτριες είναι απόλυτα λογικό. Προφανώς και θα διαφωνήσω με 0 MW σε μια τόσο μεγάλη έκταση όσο η Οίτη και προφανώς και θα διαφωνήσω με 30 τεράστιες στην Οίτη.

Edited by ΜΙΚ

Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια διευκρίνιση, τα ποσοστά  που ανάρτησα αναφέρονται για την κατανάλωση στην Γερμανία και όχι στην παραγωγή ενέργειας στην Γερμανία. Ενώ του ΑΔΜΗΕ στην παραγωγή στην Ελλάδα. Ότι συμφέρει τον καθένα. Με τα λάθη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας οδηγούμαστε σε δύσκολη περίοδο. Ένα pdf που απαντά στο επιχείρημα "κακός λιγνίτης".

 https://www.statistics.gr/documents/20181/41b576eb-944c-ffaa-276a-309fd85d4871

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πολύ φοβάμαι πως δεν είναι λάθη αλλά υπολογισμένες επιλογές.
Ο,τι και να είναι, ο λογαριασμός σε μας.


Practice makes perfect

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μη συγχέουμε πράγματα. Σήμερα το 2022 μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η τόσο γρήγορη απολιγνιτοποίηση της χώρας και η στροφή τόσο πολύ στο φυσικό αέριο ήταν λάθος οικονομικά. Ευτυχώς που έχουμε φτηνές ΑΠΕ και κατεβάζουν το κόστος στον λογαριασμό σας.

Μέχρι το 2017 εμοιαζε απόλυτα λογική. Οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν κανονικές, το κόστος παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη ήταν μεγαλύτερο και περιβαλλοντικά καταστροφικό.

Αυτό που ξεχνάτε είναι ότι οι μονάδες λιγνίτη που είχαμε το 2000πχ ήταν όλες πανάρχαιες. Έπρεπε να επενδύσουμε σε καινούργιες μονάδες ή σε ανάστηση των παλιών. Το κόστος έμοιαζε τεράστιο σε σχέση με τις μονάδες φυσικού αερίου. Σε γενικές γραμμές κοστίζει 2-3 φορές λιγότερο και κατασκευάζεις στο ένα πέμπτο του χρόνου μια μονάδα φυσικού αερίου. Τα κοιτάσματα λιγνίτη μας ήταν σε μεγάλο βαθμό τελειωμένα και με χαμηλή ποιότητα καυσίμου.

Όλος ο πλανήτης έκανε επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου και τα εργοστάσια με λιγνίτη/κάρβουνο γινόντουσαν αποκλειστικά και μόνο εκεί που δεν υπήρχε φυσικό αέριο ή/και υπήρχε καλό κοίτασμα κάρβουνου. Ειδικά από το 2010 και μετά (εκτός Κίνας) πουθενά δεν ξεκίνησε να σχεδιάζεται μονάδα κάρβουνου. Κάποιες παλιές που είχαν ξεκινήσει σχεδιασμό το 2000 ξεκίνησαν κατασκευή όπως και οι δικές μας.

Επενδύσαμε σε λίγες καινούργιες μονάδες λιγνίτη οι οποίες λειτουργούν μόνο όποτε δεν φυσάει πρακτικά σήμερα.

Προφανώς και οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος καταρχάς θα είχε φροντίσει να υπογράψει μακροχρόνια συμβόλαια φυσικού αερίου σταθερής τιμής (που ο Πούτιν πρότεινε αλλά η Ελλάδα και η Ε.Ε.  δεν υπέγραψε) και θα είχε φροντίσει να αναστήσει και να κρατήσει σε καλή κατάσταση άλλα 2-3GW λιγνίτη. Και τα δύο παραπάνω έμοιαζαν οικονομικά και περιβαλλοντικά λάθη μέχρι το 2018. Μετά ακρίβυνε το φυσικό αέριο και εκ των υστέρων μοιάζουν σωστά.

Και πάλι σήμερα και το φυσικό αέριο και το κάρβουνο δουλεύουν μόνο όταν δεν φυσάει και κοντεύουμε το 100% ΑΠΕ τις μέρες που φυσάει. Η ευρύτερη περιοχή Οίτης να έχει μηδενική συνεισφορά σε αυτό?

Edited by ΜΙΚ

Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ΜΙΚ said:

 Η ευρύτερη περιοχή Οίτης να έχει μηδενική συνεισφορά σε αυτό?

 

Ναι, η Οίτη να έχει μηδενική συνεισφορά.

Όπως και μια σειρά άλλα μέρη στην Ελλάδα. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη πατρίδα μας.

Να εξαιρεθούν όλα τα ψηλά βουνά καθώς και τοποθεσίες όπου το αυξημένο αιολικό δυναμικό (και η φτηνή γη) δεν μπορεί με τίποτα να ισοφαρίσει τη καταστροφή του περιβάλλοντος και τη ζημιά από το άνοιγμα αυτών των θηριωδών δρόμων που είναι απαραίτητοι για το κτίσιμο αυτών των τεράστιων εγκαταστάσεων.

Δε με ενδιαφέρουν όλοι αυτοί που λένε ότι οι ανεμογννήτριες είναι άχρηστες Όλα αυτά που διαβάζαμε φέτος το καλοκαίρι ότι η αστάθεια στη παραγωγή δεν έσωσε από τα τερτίπια του Πούτιν ούτε χωρες με μεγάλο δυναμικό παραγωγής. Εγώ θέλω αν είναι δυνατόν όλες μας οι ενεργειακές ανάγκες να καλύπτονται από τον αέρα, από τα κύματα, κλπ. Αλλά όχι καταστρέφοντας βουνά που καθορίζουν την ταυτότητά μας. Το παρελθόν μας και ίσως το μέλλον μας αν τα αφήσετε στην ησυχία τους. Όχι καταστρέφοντας αδίστακτα εμβληματικές τοποθεσίες συνδεδεμένες με τη συλλογική μνήμη και απέραντους αρχαιολογικούς χώρους όπως είναι η Όχη στην Ν. Εύβοια. Που έκτισαν και συνεχίζουν να κτίζουν ανεμογενήτριες μια φτυσιά από ένα μνημείο (το δρακόσπιτο). Πρέπει δηλαδή τα λαμόγια να κτίσουν και στην Ακρόπολη για να ξυπνήσουμε;

(λαμόγιο ουδέτερο (κακόσημο)  που επωφελείται εξαπατώντας κι έπειτα αποχωρεί. Η πράξη στο σύνολό της αποκαλείται λαμογιά)

Και τέλος πάντων αν με τον τρόπο που υποστηρίζουν όλοι αυτοί που γκρινιάζουν χρειάζονται περισσότερες ανεμογεννήτριες, ε τότε ας χρειαστούν. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα κέρδη θα είναι πολλαπλάσια από άλλες πηγές. Ακόμη και μετρώντας τα όλα με το χρήμα.

Θα μας κάνετε να πούμε χίλιες φορές ο λιγνίτης και τα πυρηνικά παρά η καταστροφή που αντιμετωπίζουμε. Εγώ τουλάχιστον είμαι ένα βήμα από το να το πω.

Και αν το ακούς από μένα και πολλούς άλλους σαν κι εμένα, για τους οποίους η προστασία του περιβάλλοντος είναι σε πρώτη προτεραιότητα, ίσως θα πρέπει να αναρωτηθείς τι κάνεις και για ποιούς δουλεύεις.

Να μου επιτρέψεις να σου πω και κάτι ακόμη. Περίμενα την αντίδρασή σου καθώς οι τοποθετήσεις σου για το θέμα φώναζαν πάντα επαγγλματική διαστροφή. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορείς να δεις πέρα από αυτό που σου δίνει το ψωμί σου. Μου θυμίζει έντονα η στάση σου, τη στάση παπάδων (και των πιο προοδευτικών) όταν η συζήτηση αγγίζει την εκκλησία, και αστυνομικών όταν η συζήτηση φτάνει σε αυθαιρεσίες συναδέλφων τους. Η άκριτη συναδελφική υπεράσπιση και τα εξώφθαλμα μονόπλευρα και γελοία (κυριολεκτικά) επιχειρήματα, είναι πάντα σε πρώτη γραμμή. 
Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να αποφεύγεις τη συμμετοχή σε συζητήσεις για ανεμογεννήτριες, γιατί ειλικρινα σου λέω, σε προσβάλλουν οι θέσεις σου, και είναι κρίμα γιατί έχω καλή εικόνα.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ που δεν βγάζω το ψωμί μου από τις ανεμογεννήτριες έχω δικαίωμα να επισημάνω τον παραλογισμό αυτών που κόπτονται για την καταστροφή του περιβάλλοντος από τις ανεμογεννήτριες ξεχνώντας ότι η μόνη βιώσιμη εναλλακτική είναι η διαιώνιση της ακόμα μεγαλύτερης καταστροφής του περιβάλλοντος από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Νίφει!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Εγώ που δεν βγάζω το ψωμί μου από τις ανεμογεννήτριες έχω δικαίωμα να επισημάνω τον παραλογισμό αυτών που κόπτονται για την καταστροφή του περιβάλλοντος από τις ανεμογεννήτριες ξεχνώντας ότι η μόνη βιώσιμη εναλλακτική είναι η διαιώνιση της ακόμα μεγαλύτερης καταστροφής του περιβάλλοντος από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Καλά τα λες ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ;
ΣΤΗΝ ΟΧΗ απέναντι από ένα αρχαιολογικό μνημείο;
Που βάζεις το όριο στις δικαιολογίες των λαμόγιων;
Που είναι ολοφάνερο ότι επικαλούνται το περιβάλλον για να φουσκώνουν τις τσέπες τους.
Γιατί η απάντηση σου μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι δεν βάζεις κανένα όριο (αφού δεν αναφέρεις κάτι τετοιο) . Αρκεί να εξυπηρετειται υποκριτικά το ζητούμενο. Και κατά τα άλλα γαία πυρί μιχθήτω.


Sent from my M2007J17G using Tapatalk

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, pka said:
 

Ναι, η Οίτη να έχει μηδενική συνεισφορά.

Όπως και μια σειρά άλλα μέρη στην Ελλάδα. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη πατρίδα μας.

Να εξαιρεθούν όλα τα ψηλά βουνά καθώς και τοποθεσίες όπου το αυξημένο αιολικό δυναμικό (και η φτηνή γη) δεν μπορεί με τίποτα να ισοφαρίσει τη καταστροφή του περιβάλλοντος και τη ζημιά από το άνοιγμα αυτών των θηριωδών δρόμων που είναι απαραίτητοι για το κτίσιμο αυτών των τεράστιων εγκαταστάσεων.

Aυτό είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Διαφωνούν ριζικά οι κάτοικοι των κάμπων και των νησιών. Εγώ θα συμφωνούσα σε υψόμετρο περιορισμού καθώς και στον χαρακτηρισμό περιοχών.

(λαμόγιο ουδέτερο (κακόσημο)  που επωφελείται εξαπατώντας κι έπειτα αποχωρεί. Η πράξη στο σύνολό της αποκαλείται λαμογιά)

 

Θα μας κάνετε να πούμε χίλιες φορές ο λιγνίτης και τα πυρηνικά παρά η καταστροφή που αντιμετωπίζουμε. Εγώ τουλάχιστον είμαι ένα βήμα από το να το πω.

Αυτό είναι μια δικιά σου άποψη την οποία θα μου επιτρέψεις επειδή αναπνέω τον αέρα, υφίσταμαι τις συνέπειες του global warming και θα ήθελα να μην πεθάνω από ραδιενέργεια να διαφωνήσω

ΚΗ άκριτη συναδελφική υπεράσπιση και τα εξώφθαλμα μονόπλευρα και γελοία (κυριολεκτικά) επιχειρήματα, είναι πάντα σε πρώτη γραμμή. 

Αν διαβάζεις γελοία επιχειρήματα σε όσα γράφω είναι δικό σου πρόβλημα. Άλλοι διαβάζουν δεδομένα και (μπορεί και λάθος) επιχειρήματα.

Κύματα και εγώ θέλω αλλά υπολογιζε είκοσι χρόνι ακαι δεκαπλασιασμό της τιμής του ρεύματος


Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Να συνυπάρξουμε ….. τα τέρατα τρόμαξαν τον δον Κιχώτη ! 

4E9D2D8B-D3D1-4AAC-BAA6-0A5262DE2504.jpeg

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

καθε MWh από επιδοτούμενη τάχα ΑΠΕ πρέπει να την στηρίζει μια εφεδρεία θερμικη αμεσης λειτουργίας. Δηλαδή φυσικό αέριο , πυρηνικά και άλλες εισαγωγές . Δείτε στο μιγμα στον λογαριασμό σας 

 Δυστυχώς ο λιγνίτης δεν κάνει γιατί δεν είναι άμεσης λειτουργίας . Πρέπει να ζεσταθεί , δεν είναι αέριο στρόβιλος . Αλλοιως θα είχαν αγοράσει τα λιγνιτικα το λόμπι των ΑΠΕ .

Θα μου πεις γιατί να έχω εφεδρεία ψυχρη και να την πλήρωνω; 

Αφενός ο κάθε μυτηλιναιος δεν θα γίνει ζητιάνος αφ' ετερου αυτο ακριβως σκέφτονται και όλοι οι άλλοι και  πέφτουν μαζί στα θερμικά μόλις πάψει να φυσάει και να φωτίζει . Και πληρώνουμε εμείς τους λογαριασμούς που θα φτυνενε ο ανταγωνισμός του ιδιώτη . Γιατί για κάθε ΑΠΕ που στήνει ο ίδιος ιδιώτης του πληρώνουμε και το θερμικό που στείνει για να υπάρχει ψυχρή εφεδρεία . Μιλαμε  για μεγάλη κονομα.

 

 

Και για να μην σηκώσουμε κεφάλι στο αυτονόητο έρχεται και το λόμπυ της ΕΕ να επιβάλει τον φόρο co2. Για να αναγκαστούμε να αγοράσουμε ψευτοαπε  και να πληρώνουμε εσαεί τους αντιπροσώπους τους που τάχα είναι και οικολόγοι .....

Όχι δεν είναι θεμα τοποθέτησης είναι θεμα τεχνολογιας . Όχι δεν είναι θέμα  τοποθετήσης είναι θεμα κονομας .

Τα λέγαμε χρόνια , τώρα τα είδατε στον λογαριασμό σας .

Μετά δεν έχουμε ορεινή διάσωση .Μα πως να έχουμε;  αφού πληρώνουμε άχρηστες ψευτοαπε .


<p>τα χιόνια έμειναν άλ(ε)ιωτα.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oπότε η πρότασή σας για την παραγωγή ενέργειας είναι?

1 hour ago, vro said:

καθε MWh από επιδοτούμενη τάχα ΑΠΕ πρέπει να την στηρίζει μια εφεδρεία θερμικη αμεσης λειτουργίας.

άχρηστες ψευτοαπε

Κάθε MWh από ΑΠΕ είναι μια από θερμική λειτουργία που δεν παράχθηκε

Άχρηστο το 30+% δεν το λες. Ούτε το 70% θα το λες. Να πω ότι ήταν 3% να το πω και εγώ άχρηστο. Το 30% όλο και αυξανόμενο?

H νομοθεσία υπάρχει για να παράξει ο καθένας την δικιά του ενέργεια όπως θέλει να μην κάνουν την κονόμα οι Μυτηλιναίοι. Όσα δικαιώματα έχει ο Μυτηλιναίος έχει ο καθένας μας. Εργοστάσιο λιγνίτη στην κάθε αυλή και στον κάθε κάμπο, φβ και ανεμογεννήτρια σε στέγη σε βουνό και κάμπο από έναν, δέκα ή εκατό από εμάς.

Edited by ΜΙΚ

Ευθεία μη φοβάσαι βρε

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/14/2022 at 7:21 PM, ΜΙΚ said:

Ωπ μισό. ΔΓιατί δεν προσθέτεις τη μέση τάση και την χαμηλή? Κυρίως φβ και αιολικά είναι. Έχεις ξεχάσει να προσθέσεις τα υδροηλεκτικά. ΑΠΕ 30%+ με τα νούμερα που παρέθεσες αλλά τα νούμερα δεν είναι τελικά. Λογικά πάνω από 35 ίσως και κοντά στο40% θα κλείσει.

Σωστά για το συγκεκρημένο βουνό θεωρώ ότι ένα νούμερα ανάμεσα στο μία και 10 ανεμογεννήτριες είναι απόλυτα λογικό. Προφανώς και θα διαφωνήσω με 0 MW σε μια τόσο μεγάλη έκταση όσο η Οίτη και προφανώς και θα διαφωνήσω με 30 τεράστιες στην Οίτη.

Ωπ μισό, εγώ τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ παρέθεσα για τα οποία ρώτησες. Προσθέσεις και αφαιρέσεις δεν έκανα καμία. Τα υδροηλεκτρικά παρουσιάζονται πάντα ξεχωριστά, όπως και τα λιγνιτικά με το φυσικό αέριο. Επίσης δεν παρουσιάζονται στοιχεία κατανάλωσης αλλά μόνο παραγωγής όπως σου είπαν ήδη. Αφού δουλεύεις στο αντικείμενο περιμένουμε να μας τα παρουσιάσεις εσύ.  Άποψη μου είναι ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι από εκεί που καταναλώναμε ρεύμα παραγόμενο από λιγνίτη τώρα καταναλώνουμε ρεύμα παραγόμενο από φυσικό αέριο. Τη διαφορά τη βλέπουμε στη τσέπη μας*. Και όχι δεν ήταν δύσκολο να προβλεφθεί  , δεκάδες άρθρα προειδοποιούσαν για αυτό.

 

* Και στην ανεργία καθώς με τις τεράστιες εκροές συναλλάγματος ετοιμαστείτε για νέα κρίση

Δεν εκφράζω γνώμη για την Οίτη καθώς δε γνωρίζω το βουνό .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μιχάλη μην το κουράζουμε .

Όποιος παίρνει τον λογαριασμό ρεύματος ξέρει ποιος έχει δίκιο και ποιος λέει την αλήθεια .


<p>τα χιόνια έμειναν άλ(ε)ιωτα.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...